Kirchliche Feiern

 

Aussendung Sternsinger am 14. Januar 2018 in der Pfarrei St. Gotthard (Fotos: Josef Escher)

 
 
 

Weinsegnung Heiligen Stephanus am 26. Dezember 2017 (Fotos: Josef Escher)

 
 
 

Empfang Friedenslicht am 17. Dezember 2017 in der Pfarrei Sankt Gotthard (Fotos: Josef Escher)